skip to Main Content

Welcome

HAPPY BABY RENTAL IN SLOVENIA  IS HERE TO MAKE YOUR TRAVELS LIGHT AND EASY AND YOUR BABY HAPPY

Get In Touch

Email: info@happybabyrental.com
Phone: 0038640934164
Address: Ulica Mirka Vadnova 19, 4000 Kranj

Our Location

0038640934164 info@happybabyrental.com Ulica Mirka Vadnova 19, 4000 Kranj

Splošne opredelitve

V tem sporazumu sta »vi« naročnik in »mi« sta HBR, najemodajalec. Navedena storitev najema vključuje dobavo opreme za določeno časovno obdobje. Dejansko področje našega delovanja je Slovenija. Plačila je treba opraviti vedno vnaprej. V primeru povračila prek mednarodnega prenosa bo HBR prevzel samo stroške provizij, ki jih bo uporabila naša nacionalna banka, naročnik pa bo odgovoren za tiste, ki ustrezajo njegovi banki.

Storitev najema je odvisna od razpoložljivosti materiala in se nanaša na vse gradivo, ki se lahko najame preko našega spleta. Oprema ustreza vsem veljavnim evropskim standardom. Fotografije in besedila na spletnem mestu niso pogodbena in lahko se pojavijo manjše razlike v barvah ali modelih, ki ne bodo vplivale na njegovo kakovost in najemne pogodbe; pred potrditvijo rezervacije bodo o tem ustrezno obveščeni.

Naročila

Naročilo je potrebno prejeti po elektronski pošti ali preko našega spletnega mesta: naročnik ga mora zahtevati vsaj 2 delovna dneva pred začetkom najema. HBR bo potrdila razpoložljivost v manj kot 48 urah in naročniku poslala pogoje naročila in končno ceno. Ko bodo pogoji sprejeti, bo naročnik nadaljeval s plačilom in naročilo bo potrjeno; Naročnik bo za svojo referenco prejel številko naročila.

Plačilo je treba izvesti vsaj 2 delovna dneva pred začetkom najema. Plačilo se lahko opravi s kreditno kartico ali Paypal. V primeru podaljšanja začetnega obdobja najema je treba preostali znesek plačati najkasneje na dan prevzema.

Cene in dostava

Cene so v evrih (€) in vključujejo davke. Stroški dostave niso vključeni. Na letališče Jože Pučnik Ljubljana dostavljamo hotele, hotele, motele v Ljubljani, Kranju in okolici. Za ostale destinacije nam pišite.

Stroški dostave (dostava in prevzem):

* * Brezplačno v Kranju

* 15 € z davkom za vsako naročilo v Ljubljani

* 10 € letališče Jože Pučnik Ljubljana dostava.

* 20 €, vključno z dajatvijo za dostavo ob nedeljah, praznikih in / ali zunaj naših ur za dostavo.

* Brezplačno za vsa naročila do 200 € vključno z davkom (lahko je najemnina, strošek nakupa izdelka ali oboje) v Kranju, Ljubljani ali na letališču Jože Pučnik.

Za dostavo izven velemestnega območja in okolice se stroški dostave izračunajo na podlagi kraja dobave in teže naročila (za podrobnosti se obrnite na nas).

Polog

Znesek pologa je naveden na vsaki strani izdelka. V primeru, da materiala ni vrnjena pravočasno ali s škodo, si pridržujemo pravico, da depozit obdržimo, dokler nam material ne vrne.

Dostava, uporaba in vračilo materiala

Obdobje najema se začne na dan, ko HBR naročniku da na voljo opremo. Material bo dobavljen v dobrih pogojih in po potrebi z ustrezno embalažo; naročnik mora poskrbeti za to, ga sestaviti in razstaviti v skladu z dobavljenimi navodili. Naročnik mora pregledati tudi material, ko ga prejme, in potrditi, da deluje in da je v dobrih pogojih za namen, ki ga je dal v najem; Naročnik mora podpisati potrdilo o dostavi, na katerem je navedena privolitev. V primeru, da gradivo, ki ni v dobrem stanju ali se ne ujema z naročeno opremo, mora naročnik obvestiti HBR o njegovi zamenjavi. Če je dobavni listek podpisan brez ugovora, se razume, da je bila oprema dostavljena v dobrih delovnih pogojih in mora biti vrnjena v enakem stanju. Strogo je prepovedano dajanje v najem ali posredovanje gradiva tretjim osebam.

HBR – ali nekdo, ki ga imenujemo – bomo dostavili v času naših storitev, od ponedeljka do sobote, od 8.00 do 19.00 (priporočamo, da načrtujete dostavo / prevzem od ponedeljka do petka) na naslov, ki ga navede naročnik in vedno po dogovoru z nami po elektronski pošti ali telefonu. Za dostavo izven tega časa si pridržujemo pravico do dodatnih stroškov.

Če je naslov za prevzem drugačen od naslova za dostavo, mora stranka obvestiti HBR vsaj 48 ur vnaprej.

Časovni okvir, ki ga zahteva naročnik, ni pogodbeni in HBR si pridržuje pravico, da ga kadarkoli spremeni, če je to potrebno ali v primeru. V primeru, da naročnik ni na naslovu in dogovorjenem času, ga bo HBR skušal kontaktirati, da bo vzpostavil novo imenovanje dostave: v tem primeru si pridržujemo pravico do dostave, ko se je začelo najemno obdobje in zaračunati ter dodatno dostavo. stroški; HBR si pridržuje tudi pravico, da drugi stranki izposodi opremo, ki je ni bila dobavljena na dan in ob dogovorjenem času. V primeru dogodkov, ki niso v naši kontroli, je HBR lahko dolžna odložiti ali razveljaviti dostavo, v tem primeru ne odgovarja za njihove neposredne ali posredne posledice.

Naročnik mora vrniti opremo v enakih dobrih pogojih, ki so bili najeti, in sprejeti naj bodo le manjše poškodbe in obrabe zaradi običajne uporabe. HBR si pridržuje pravico zaračunavanja penalti za nepravilno uporabo opreme. Ta kazen lahko preide od 10 € za izgubo materialnih kosov do 15 € za nepravilno uporabo ali nenormalno obrabo. V primeru, da je izdelek vrnjen pokvarjen ali trajno neuporaben, bo naročnik odgovoren za njegovo popravilo (če je mogoče) ali zamenjavo, HBR pa si pridržuje pravico, da zadrži depozit, dokler izdelek ni zamenjan.

Obdobje najema lahko naročnik podaljša v dogovoru s HBR. V tem primeru se fakturiranje izvede na podlagi celotnega obdobja najema, prejšnji dogovor pa velja do zadnjega dneva najema. Obdobje najema ne sme biti krajše od 1 dneva.

Naročnik sprejema pogoje, ki so opisani v tem dokumentu, in se zavezuje, da jih bo spoštoval, dokler traja najemnina, ki je v veljavi, in dokler material ni vrnjen HBR-ju ali prevozniku, ki ga je imenovala, ter na kraju in času, ki ga zahteva naročnik. Do takrat bo naročnik odgovoren za opremo in se zavezuje, da bo pazil nanj. Naročnik je odgovoren za napačno uporabo materiala.

 

Vaše odgovornosti

Vaša odgovornost je:

– da preverite opremo ob dostavi in se prepričate, da ni poškodovana, da je v dobrem stanju in je primerna za namen, za katerega ga nameravate uporabiti. V nasprotnem primeru nas morate nemudoma obvestiti in si bomo prizadevali nadomestiti opremo v 24 ura

– pozorno preberete navodila, ki jih bomo opremili z opremo pred njeno uporabo in ves čas upoštevali navodila med uporabo opreme;

– poskrbeti in varovati opremo;

– uporabo opreme na varen in razumen način ter v skladu z namenom, za katerega so bili dobavljeni, in navodili proizvajalca.

Odpovedi

Odpovedi so brezplačne, če se opravijo 2 delovna dneva pred datumom najema. V primeru odpovedi z manj kot 24 urami se zaračuna kazen v višini 100% zneska naročila.

HBR si pridržuje pravico zavrniti najem ali preklic naročila v primerih: brez razpoložljivosti zalog, neuspeha pri plačilu depozita / naročila pred datumom dobave, dostave zunaj območja itd.

Vračilo materiala in vračilo depozita

Na koncu obdobja najema mora naročnik vrniti material v dobrem stanju. HBR bo preveril, da ni manjkajočih kosov in da je oprema v dobrem delovnem stanju in bo vrnila depozit v največ 3 delovnih dneh. Vračilo pologa je odvisno od vrnitve materiala v dobrem stanju, ki ni poškodovan ali poškodovan.

Če znesek pologa ne krije vseh stroškov, ki so nastali pri popravilu ali zamenjavi opreme, si pridržujemo pravico zahtevati, da nam plačate dodaten znesek za poravnavo stroškov popravila / zamenjave. 48 ur po koncu obdobja najema gradivo ni vrnjeno HBR-ju, saj se šteje, da je postalo lastnina stranke in da bo depozit unovčen s strani nas brez možnosti, da bi stranka ukrepala v zvezi s tem proti HBR.

Pravilnik o zasebnosti

Razen za naše podružnice, direktorje, zaposlene ali predstavnike, oseba, ki ni pogodbenica tega sporazuma, nima pravice uveljavljati katerega koli roka te pogodbe.

Pogodbo med nami urejajo in razlagajo v skladu s slovensko zakonodajo, za reševanje sporov med nami pa so pristojna slovenska sodišča.

Ti pogoji in določila, skupaj z našimi trenutnimi spletnimi cenami, podrobnostmi dostave, podrobnostmi pogodbe in pravilnikom o zasebnosti, določajo celoten dogovor o dobavi opreme, ki vam jo posredujemo mi.

Back To Top